Delegation för kommunal ekonomi i balans

Regeringen har beslutat att inrätta en delegation för kommunal ekonomi i balans som ett särskilt beslutsorgan inom Kammarkollegiet från 1 november 2021. Den ska pröva ärenden enligt förordningen om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans.

– Med det här stödet vill vi uppmärksamma de kommuner och regioner som har ett sämre utgångsläge än andra. Kommuner och regioner ska inte behöva övervältra kostnader på våra barn och barnbarn. De kommuner och regioner som har en särskilt svag ekonomi behöver vidta åtgärder för att stärka ekonomin. Detta är ett stöd för hjälp-till-självhjälp, säger civilminister Lena Micko.

Läs mer