Coronakrisen – fakta och konsekvenser

Sveriges Kommuner och Regioner har samlat information om kommunala och regionala åtgärder för att mildra konsekvenser för företag. Läs mer här.  SKR har även samlat information för att tydliggöra villkor och konsekvenser för verksamheter inom kultur och fritid. Vad innebär till exempel förbudet att hålla sammankomster med mer än 50 deltagare? Läs mer här. 

Tillväxtverket har en informationssida för stödmottagare av projektmedel. Vad får det för ekonomiska konsekvenser när man i ett projekt till exempel måste ställa in seminarier och resor? Läs mer här.

För företag finns  samlad myndighetsinformation om ändringar i lagar och regler på grund av coronakrisen. Läs mer här.