Coronakommissionens ledamöter

Kommissionen för utvärdering av åtgärderna för att begränsa spridningen av covid-19 leds av Mats Melin. Nu har kommissionens övriga ledamöter utsetts:

  • Shirin Ahlbäck Öberg – docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet.
  • Ann Enander – professor emeritus i ledarskap vid Försvarshögskolan.
  • Vesna Jovic – socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, tidigare VD Sveriges Kommuner och Regioner.
  • Camilla Lif – präst och tf. kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, Svenska kyrkan.
  • Torsten Persson – professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.
  • Göran Stiernstedt – docent.
  • Mats Thorslund – professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska Institutet.

Kommission ska utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022. Läs mer.