Civil Society Forum om ungas deltagande

Ungas deltagande i demokratiska processer står i fokus för årets CSO-forum 14 – 16 september. Närmare 250 representanter från civilsamhället, regeringen, svenska utlandsmyndigheter och näringslivet deltar i mötet, som i år är digitalt och delvis webbsänds på Youtube.

Genomförandet av regeringens och civilsamhällets åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet diskuteras. Det blir även gruppdiskussioner om arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter i svåra kontexter, panelsamtal om ungas roll i det krympande demokratiska utrymmet och en presentation om verktyg för att nå informella rörelser. Läs mer och följ CSO 2020.