Cirkulär mötesbransch

En handbok för cirkulära affärsmodeller i mötesbranschen har producerats inom ramen för EU-projektet Crisitivity där bland andra Region Skåne och Region Kalmar län är medfinansiärer. Handboken ger en övergripande förståelse för cirkulär ekonomi och praktiska förslag på hur mötesföretag kan bli mer cirkulära med exempel från några företag och framför allt en konkret handledning.

Läs mer