Budget 2024

I dag överlämnas budgetpropositionen för 2024 till riksdagen. Det handlar om att bekämpa inflationen och hantera inflationens effekter genom att stötta hushållen och välfärden. I budgeten får försvaret och rättsväsendet betydande tillskott. Summan av reformerna i budgeten uppgår till 39 miljarder kronor nästa år.

De generella statsbidragen till kommuner och regioner utökas nästa år med 10 miljarder kronor och de riktade bidragen med 6 miljarder. Regionerna får ett stöd på 3 miljarder kronor 2024 med anledning av det ekonomiska läget och hälso- och sjukvårdens ökade ekonomiska behov. Stödet ska fördelas efter bland annat vårdbehov.

Läs mer på dessa länkar:

Länk till regeringens hemsida: Budgetpropositionen för 2024 – Regeringen.se
Länk till Dagens samhälle (kräver prenumeration): Statsbudget för 2024 – så påverkas kommuner och regioner – Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se)
Länk till Sveriges radio: LO, SKR och Svenskt Näringsliv om regeringens höstbudget – P1 Morgon | Sveriges Radio