Bruttoregionprodukten ökade i alla län utom tre 2017

Bruttoregionprodukten (BRP) fortsatte att öka i de flesta län även 2017. Den största ökningen skedde i Kronobergs län. Stockholms län hade fortfarande högst BRP per invånare, BRP per sysselsatt och disponibel inkomst per invånare.

Utvecklingen av BRP varierade ganska mycket mellan länen. Kronobergs län hade den högsta tillväxten av BRP räknat i fasta priser, en ökning med 7,4 procent jämfört med 2016. Norrbotten, Södermanland och Skåne län följde därefter med ökningar på 5,1, 4,8 och 4,3 procent. BRP i Stockholms län ökade med 1,4 procent, i Västra Götalands län ökade BRP med 2,1 procent.
I två län minskade BRP 2017. Det var i Gävleborgs län och i Blekinge län, som backade med 0,6 respektive 0,2 procent.

Sveriges BNP ökade med 2,4 procent i fasta priser under 2017. Skåne län bidrog mest till ökningen med 0,5 procentenheter, medan Stockholms län och Västra Götalands län bidrog med 0,4 respektive 0,3 procentenheter. Resten av länens bidrag till utvecklingen översteg inte 0,1 procentenheter vardera.

Läs artikeln i sin helhet här.