Besöksnäringen i pandemins spår

Besöksnäringen har upplevt sin värsta kris sedan andra världskriget. Under covid-19 pandemin har den svenska besöksnäringen tappat 25 procent av sina arbetstillfällen. Besöksnäringen i pandemins spår, är en rapport från Tillväxtanalys som bygger på intervjuer med representanter för näringen i Sveriges samtliga region plus ett tiotal centrala aktörer, däribland Tillväxtverket.

Läs mer