Besöksnäring på agendan

Besöksnäring på agendan anordnas för sjunde året i rad och temat i år är turismens och besöksnäringens roll för platsutveckling. Hur kan vi främja en mer aktiv samverkan? Hur ser det offentligas roll ut? Dessutom: utdelningen av Stora turismpriset och Årets ciceron. Arrangörer är SKR och Tillväxtverket, den 30 november på Vasateatern i Stockholm.

Läs mer