Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande lämnas över till regeringen

Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande har lämnats över till regeringen. Bland annat har utredningen haft i uppdrag att se över det statliga åtagandet inom arbetsmarknadspolitiken, samt hur kommunernas roll inom arbetsmarknadspolitiken kan förtydligas.

Regionernas roll för en effektiv kompetensförsörjning av arbetsmarknaden har också utretts, där förslag som förstärker och utvecklar rollen är att vänta.

Läs allt om utredning här.