Arbetet för ett Sverige som håller samman berör hela landet

Drygt etthundra deltagare fanns på plats för att inspireras kring arbetet för hållbar regional tillväxt i Sverige med sikte mot framtiden när Näringsdepartementet tillsammans med Tillväxtverket bjöd in till konferens den 21 mars 2019.

Den regionala tillväxtpolitiken är inne i en förändring. Alla landsting har bildat regioner och är regionalt utvecklingsansvariga. En ny programperiod för EU:s sammanhållningspolitik håller på att förhandlas och den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft löper ut 2020. Samtidigt pågår den nuvarande programperioden och också genomförandet av regeringens strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Det händer mycket och samtidigt är det dags att tänka på framtiden.

Det var ramen för Näringsdepartementets och Tillväxtverkets konferens den 21 mars där drygt etthundra deltagare fanns på plats för att inspireras kring arbetet för hållbar regional tillväxt i Sverige med sikte mot framtiden. En stor del av dagen ägnades åt dialog och samtal, både i plenum och i fördjupande pass.

Statssekreterare Per Callenberg inledde konferensen och betonade att arbetet för ett Sverige som håller samman berör hela landet.

– En modern och aktiv regional tillväxtpolitik är ett verktyg för utveckling och jobb i hela landet – på landsbygden, i tätorten och i staden.

Regeringen arbetar för att Sverige ska hålla ihop, förutsättningarna till jobb och företagande i hela landet ska stärkas, en grön omställning ska genomföras och kompetensförsörjningen ska fungera i hela landet.

– Jag har lyft fram vikten av att vi tar vara på digitaliseringen och främjar innovation och förnyelseförmåga. Andra givna områden är arbetet med jämställdhet, integration och mångfald. Vad jag särskilt vill förmedla är att för att möta dessa utmaningar måste vi arbeta tillsammans, sade Per Callenberg.