Arbete pågår: North Sweden PLUS!

Arbetet med det vi kallar North Sweden PLUS, där nuvarande North Sweden European Office för Norrbotten och Västerbotten, och Mid Sweden European Office för Jämtland Härjedalen och Västernorrland, samlas under det gemensamma kontoret North Sweden European Office för hela norra Sverige, är i full gång även om det formellt sker först från 1 januari 2020.

Ett samlat kontor för hela norra Sverige
Efter många års diskussioner och olika tankar om ett gemensamt kontor för de regioner som sedan tjugo år också samlar sig kring EU-frågor och påverkan gentemot EU i det politiska nätverket Europaforum Norra Sverige, är besluten fattade, även om allt inte är på plats ännu med några utestående frågor och beslut att ta. Arbetet har för den skull startat med att sammanfoga nuvarande två kontor till ett kontor redan under hösten.

Mid Sweden och North Sweden finns ännu kvar med varsina arbetsplatser, men redan har personalgruppen börjat integreras som framgår av nyhet på annan plats om att John Kostet gått in på en vakans på Mid Sweden för att arbeta för både Mid Sweden och North Sweden under ledning av North Sweden. Lotta Rönström, tillförordnad chef på Mid Sweden, kommer att under hösten ha fortsatt ledningsansvar för sin verksamhet och avyttringen av lokaler med mera som Mid Sweden står med. Mikael Janson, chef på North Sweden, har ett övergripande ansvar för hela förändringsprocessen i att bygga det nya North Sweden där samtliga medarbetare allt mer kommer att börja arbeta över hela den gemensamma hemmageografin inom sina respektive ansvarsområden.

Läs artikeln i sin helhet här.