Ännu tuffare ekonomiskt läge för regionerna

SCB har publicerat kommuners och regioners tertialuppföljning med helårsprognos för 2023. För regionerna uppgår resultatet till minus 20 miljarder, 12 miljarder kronor sämre än budgeterat.

”Vi skrev om det tuffa läget i Ekonomirapporten i maj och kan nu konstatera att det för regionerna till och med är ett ännu svårare läge där samtliga regioner går med underskott. Ett underskott på 20 miljarder motsvarar årskostnaden för två medianregioner”, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

Läs mer: Länk till SKR