Almedalsveckan digital

Almedalsveckan 4-7 juli 2021 blir i huvudsak digital. På Almedalsveckan Play kan du hålla koll på programmet samt se, höra och delta aktivt i arrangörernas evenemang. Exempel på programpunkter:

  • Smartbygd – digital infrastruktur för bättre vård och levande samhällen i glesbygd. Arr: Region Västerbotten, Storumans kommun, SVA, Hemvärnet.
  • Regional spetskompetens för ökad konkurrenskraft. Arr Region Östergötland, Linköpings kommun, Linköpings universitet, Östsvenska handelskammaren.
  • Är landsbygder det nya svarta? Arr Region Gotland.
  • Staden – den 100-åriga testbädden. Arr Region Östergötland, Linköpings kommun, Linköpings universitet, Östsvenska handelskammaren.
  • Hur kan vi stärka samverkan i och mellan regioner? Arr Region Östergötland, Linköpings kommun, Linköpings universitet, Östsvenska handelskammaren.
  • De globala målen, grunden för ett regionalt samarbete? Arr Ship of a New Story, Thinge AB, Emprogage.
  • När tar vi elflyget till Almedalen? Arr Region Gotland, Energicentrum Gotland.