Allt fler positiva till att få service digitalt

”Digitalisering är ett kraftfullt verktyg för att utveckla välfärden och möta de utmaningar som kommuner och regioner står inför” säger Louise Callenberg, sektionschef för digital samverkan och förnyelse på SKR.

Enligt en ny undersökning är 83 procent av invånarna positiva till att få digital service från kommuner och regioner. Allt fler ställer sig positiva och ökningen är tydligast bland kvinnor.

Läs mer.