Agenda 2030 – Statskontoret efterfrågar tydligare prioriteringar

Inriktningen för arbetet med Agenda 2030 i Sverige behöver förtydligas. Statskontorets analys visar att arbetet med Agenda 2030 skiljer sig mycket åt i ambitionsnivå och utförande mellan olika delar av landet. Bland annat har små kommuner och regioner ofta inte förutsättningar att prioritera arbetet med agendan. Statskontoret föreslår att regeringen ger länsstyrelserna ett tydligare uppdrag att bidra till arbetet med agendan på lokal och regional nivå.

Läs mer