365 dagar av hållbar regional utveckling

Hållbar regional utveckling – hur går det? Tillväxtverket har sammanställt regionernas rapporter för 2022. Här är några av de  sammanfattade insikterna från 2022 års rapportering:

  • Det är svårt att stärka det interna organisatoriska arbetet kring den regionala utvecklingsstrategin, och att hantera målkonflikter utifrån de tre hållbarhetsaspekterna.
  • Regionerna beskriver miljö- och klimatperspektivet mer ingående än de två andra dimensionerna; social och ekonomisk.
  • Regionernas insatser för att främja integration och mångfald har störst plats i arbetet med kompetensförsörjning.
  • Regionerna beskriver utmaningar gällande samverkan och andra aktörers möjlighet att samråda, till exempel mottagarkapacitet och brist på personalresurser hos framför allt kommunerna.

Länk till merläsning och nedladdning av rapport