350 000 fler Stockholmare de närmaste tio åren

Över de kommande tio åren väntas Stockholms läns befolkning öka med nästan 350 000 personer, skriver DN.

Enligt landstingsrådet Gustav Hemming (C), med ansvar för regionplanering, är det ”en lite avtagande, men fortfarande väldigt snabb ökning”.
Tidigare har Stockholm växt på bekostnad av resten av landet men till år 2027 beräknas ett inrikes flyttningsunderskott på 267 personer, vilket innebär att fler då kommer att flytta från än till Stockholm.