152 projekt beviljade i EU-program

Nu är alla EU-program som administreras av Tillväxtverket godkända och de första aktörerna i Sverige som får finansiering för att bedriva EU-finansierade projekt är beslutade.

Besluten är baserade på den första utlysningsomgången för programperioden 2021–2027. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för elva program och inte mindre än 152 projekt har beviljats finansiering.

Läs mer