Utmanardagen 2023 i Växjö

Utmanardagen 2023 handlar om att träna upp föreställningsförmågan för att bli bättre rustad att möta olika typer av framtider. Scenarier som används under dagen är framtagna av Jane McGonigal, Institute for the future. Arrangör är Verklighetslabbet, Region Kronoberg.

23 november i Växjö. Länk till mer information och anmälan