Studiebesök årskonferensen 2018

I samband med Reglabs årskonferens bjuder Region Västerbotten och Umeå kommun in till fem olika studiebesök. Studiebesöken sker parallellt den 14 mars, kl 10.00-11.30, innan årskonferensen startar. Anmälan till studiebesöken görs samtidigt som anmälan till årskonferensen. Samtliga studiebesök avgår från Umeå folkets hus, se starttider nedan.

Gör en resa i Umeås könade landskap
Resan är ett sätt att levandegöra statistik och visa på konkreta effekter av jämställdhetsarbete. Ett arbete som har letts både av kommunen och andra organisationer och personer i Umeå. Syftet är att understryka vikten av att belysa könsmaktstrukturer i samhället och visa resultatet av ett långsiktigt arbete med genusfrågor i Umeå kommun. Turen är utvalt av Urbact som ett av 97 good practice i Europa för hållbar stadsutveckling.
Tid. 10-11.30. Start: Umeå Folkets hus
http://genderedlandscape.umea.se/

Så omvandlas Umeå
En ringled runt Umeå tätort beräknas vara färdigbyggd 2021. Kommunen planerar att då påbörja en omvandling av de tidigare europavägarna genom staden från trafikleder till stadsgator. Det ger också möjlighet att komplettera med nya stadskvarter i centrala lägen. Omvandlingen ger förutsättningar för att utveckla en attraktiv och hållbar stad samtidigt som miljöproblem i centrum åtgärdas. Ett stadsutvecklingsprogram har tagits fram som beskriver det fortsatta arbetet.
Tid. 10-11. Start: Umeå Folkets hus
www.umea.se/innanforringleden

Sliperiet
Sliperiet är ett forsknings- och innovationscentrum, en kreativ mötes- och arbetsplats, ett makerspace, en arena för event och experiment. Sliperiet är en del av Konstnärligt campus vid Umeå universitet, som blivit ett nav för gränsöverskridande möten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.
Tid. 10-11. Start: Umeå Folkets hus
http://www.sliperiet.umu.se/sv

Innovationsloopen
Innovationsloopen i Västerbotten är en process för medborgardriven innovation, via en öppen innovationscykel som innefattar: idéverkstäder, utvecklingsverkstäder för prototyper och uppföljande företags­- och marknadsverkstäder.  Innovationsloopen driver ett kretslopp av idé- och kompetensutbyten över organisationsgränser, där olika kompetenser och bakgrunder möts och berikar varandra: näringsliv, akademi, privatpersoner och offentliga organisationer. Befintliga idéer och lösningar kan recyklas och raffineras och kombineras med nya. Verkligheten blir input i ett dynamiskt innovativt och utvecklingsintensivt cirkulärt living lab.
Tid. 10-11. Start: Umeå Folkets hus
https://regionvasterbotten.se/?s=innovationsloopen&post_types=post,page

Guitars
Här finns en likadan gitarr som den Keith Richards drar igång riffet till Honky tonk women med. Och här hänger en sån gitarr som Eric Clapton använde i solot i Layla. Och modellen som Jimi Hendrix tände eld på i Monterrey. Men hur i all världen har dessa och hundratals fler sällsynta och ovärderliga gitarrer från 50- och 60-talen hamnat mitt i Umeå och blivit Guitars – The Museum? Det här är berättelsen om hur tvillingarna Åhdén från Vännäsby lyckats skapa världens förnämsta samling av vintagegitarrer i smyg ‒ nästan i hemlighet.
Tid. 10-11. Start: Umeå Folkets hus
http://www.guitarsthemuseum.com/static/sv/122/