STUDIEBESÖK

Region Gotland erbjöd deltagarna vid Reglabs årskonferens att se mer av den regionala utvecklingen på Gotland.

Norra Europas största bräckvattenverk
Vattensituationen på Gotland är allvarlig. Bräckvattenverket på södra Gotland avsaltar vatten från Östersjön till tjänligt dricksvatten och säkrar därmed dricksvattenförsörjningen på södra Gotland. Bräckvattenverket möjliggör ett mindre uttag av grundvatten, vilket gör dricksvattenförsörjningen på Gotland mer hållbar. Under bussresan lär vi mer om Gotlands arbete med vattenförsörjning.

Jämställd stadsvandring
Stadsvandring genom det medeltida Visby med historiska berättelser om kvinnor och män som levt och verkat i staden. I samarbete med Gotlands museum.

#viharbaraen 
En inspirerande berättelse om hur Fenomenalen science center på Gotland lyckats tydliggöra Agenda 2030 och de globala målen på ett resurseffektivt, pedagogiskt och innovativt sätt. Studiebesök och workshop med övningar från Fenomenalens aktiviteter för skola och allmänhet. Plats: Fenomenalen Science Center i Visby hamn.

Kulturarv – hållbar utveckling och användning 
Vandring 1,5 timme i Visby med perspektivet kulturarvets möjligheter eller begränsningar i det regionala tillväxtarbetet. Besök i S:t Nicolai ruin (Kultudralen) som exempel på ett hållbart användande av kulturarvet. Fler exempel på samverkan mellan organisationer, företag  och fastighetsägare kommer att lyftas under vandringen.

Du kan även välja att Mötionera
Mötionera är ett initiativ från Företagarna Gotland. Varje onsdagsmorgon under sommarhalvåret samlas en stor skara personer verksamma inom offentlig verksamhet och det gotländska näringslivet till en rask morgon promenad i Visby innerstad. Under turen byter man promenadkompis ett par gånger och breddar sitt nätverk samtidigt som man får frisk luft. Under ett stopp på Kyrkberget ger någon en kort presentation från en organisation eller ett projekt. Den 11 mars kommer Länsförsäkringar Gotland och berättar om projektet MindShift, som främjar psykisk hälsa.