Stora Landsbygdskonferensen 2019

SKL och Tillväxtverket bjuder in till landsbygdskonferens. 

Den 15 oktober tar Stora Landsbygdskonferensen temperaturen på den nya nationella landsbygdspolitiken, och samlar representanter från regeringen, nationella myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhälle.

På programmet står frågor som företagsklimat och digitaliseringens möjligheter, vägar framåt för att stärka kompetensförsörjningen hos företag på landsbygderna, hur besöksnäringen kan vara en kraft för landsbygdsutveckling, samt konkreta strategier för att påverka attityder på lokal nivå.

Läs mer och anmäl dig här.