Stad och land – konkurrens eller komplement

Den 8 november bjuder Tillväxtverket tillsammans med Entreprenörskapsforum och Östersunds kommun in till ett seminarium för att diskutera stad och land. Några av frågorna som ställs är: urbaniseringens orsaker och konsekvenser debatteras flitigt. Kommer stora delar av Sverige bli ”skräpytor” i framtiden? Vad innebär närheten till en stad för landsbygden? Kan landsbygden lära av staden och tvärtom? Vilka effekter får digitaliseringen? Hur kan entreprenörskapet utvecklas och vad krävs av politiken?
Läs mer och anmäl dig här.