Social Innovation Summit

Social Innovation Summit samlar entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på stora samhällsutmaningar. Under två dagar identifieras framtidsfrågor och utvecklas gemensamt ny kunskap om social innovation. Årets tema är creating value. Bakom Social Innovation Summit står Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö högskola.

När? 14-15 november, 2017
Var? Slagthuset, Malmö

Läs mer och anmäl dig här.