Smart specialisering: Vad gör framtidens platser speciellt attraktiva?

Den 31 januari kl 10.30 – 17. 00 arrangerar Tillväxtverket den nationella konferensen kring smart specialisering på Clarion Sense i Luleå.

Smart specialisering: Vad gör framtidens platser speciellt attraktiva?
Smart specialisering är här för att stanna. Frågan är hur vi går från strategi till verkstad? Hur får vi med näringslivet och hur ska vi jobba med attraktivitet?

Denna tredje nationella konferens om smart specialisering fokuserar på hur vi ska samverka för att attrahera resurser till specifika platser. Talare från hela Sverige diskuterar hur just de arbetar med attraktivitet och vi dyker djupare ner i hur norra Sverige hanterar frågan. Internationella talare berättar också om hur deras länder tar sig an smart specialisering och hur de involverar näringslivet.

Ur programmet

  • Smart specialisering är här för att stanna – vad betyder detta enligt EU?
  • Hur arbetar Sveriges län och regioner med smart specialisering? Rapport från dialoger med 21 län.
  • Arktiska området – Hur kan vi jobba med smart specialisering i glesbygdsområden i relation till debatten om EU:s framtida regionalpolitik?
  • Näringslivet i Norrbotten – hur arbetar företagen i norr med attraktivitet?
  • Hur arbetar vi med smart specialisering och hur går vi från strategier till verkstad? Exempel från Danmark, Baskien och Finland.

Anmäl senast här 15 januari 2018:

Mer info här.