Smart Society Conference

Boverket och Landstinget Västernorrland bjuder in till konferens den 30-31 januari, 2018 i Sundsvall.

Dagens städer och regioner har redan tagit klivet in i digitalsamhället. Lärande system utvecklas i miljöer som är innovationsvänliga och där det finns talanger: intelligenta transportsystem, smarta byggnader, allmänna platser med onlineservice, enkel kontakt mellan invånare och samhällsservice. Nya tjänster och affärsmodeller utvecklas med nätverk mellan inte bara människor utan också maskiner. Men kommer digitaliseringen mest att vara till fördel för teknik, näringsliv och beslutsfattare, eller kommer den att vara transparent, begriplig och utvecklas av oss medborgare?

Hur kan vi se till att digitaliseringen förbättrar vårt samhälle så att vi får välfungerande och bra livsmiljö i våra städer, samhällen och regioner? Fokus för vår konferens ligger på förändringar som rör den fysiska miljön – påverkan på byggnader, ytanvändning, gator och andra allmänna och offentliga platser. Hur kommer dessa miljöer att förändras och vad innebär det för människor, offentlig service, arbetsliv, handel och delningsekonomi?

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig här.