Scenarier

SCENARIER är ett verktyg för att samla signaler om framtiden och ge dem en form där vi kan testa möjliga handlingsvägar.
I framsynsprocessen Region 2050 har Framsynsgruppen jobbat fram fyra globala scenarier under en workshop i november förra året. Scenarierna kan användas som utgångspunkt för att fundera över den egna regionen eller organisationen: Vilken roll tar din region i de här framtidsvärldarna? Vilka förändringar krävs?

Senior City – livet i ett matchningsekonomi
Vi blir äldre och äldre – de flesta över hundratjugo år gamla. Samtidigt når migrationen nya rekordnivåer. Befolkningen ökar – och därmed även konkurrensen om mat, energi och arbete. Detta ställer stora krav på organiseringen för att samhället ska fungera för alla. Matchningsekonomin är här!

Globase – Det globala medborgarskapet
Det kompletta välfärdspaketet Globase, Global Basic Asset ser till att miljoner människor får sina basbehov tillgodosedda: bostad, arbete, mat och hälsovård. Nationerna har gjort sitt, det enda Globase kräver av oss är data om oss själva och energi. Detta är globaliseringen 2.0.

Samhällsbyggarna – vägen tillbaka till naturen
Nya lokalsamhällen, samhälligheter, har vuxit fram i hela världen. I samhälligheterna är det oacceptabelt att lämna ekologiska fotavtryck – anpassning till naturen är modellen. I samhälligheten Björkhaga bor Vilgot, som varit med och konstruerat boklossen, en tegelstensliknande bostad som är flyttbar, kan justeras i storlek och är värmeledande. På frågan om boklossen är patenterad svarar Vilgot: Naturen har ingen patent på.

Region Baltica ­– Östersjöns nya bönder
Samir är en lokal alginnovatör och algbonde i Kalmar. Hans företag Baltic Algae levererar energi, mat och bränsle som räcker till 40 000 invånare lokalt. Vem visste att Östersjön var ett optimalt ställe för algodling? 2026, när bina dog, behövdes nya sätt att producera mat och lokala innovationsprojekt startades över hela världen.