Rural-Pact-konferensen

Den internationella Rural Pact-konferensen i Uppsala den 3–4 maj är en del av Landsbygdsveckan 2023. Konferensen är ett erfarenhetsutbyte mellan EU-länder gällande långtidsvisionen för landsbygdernas utveckling, Rural Vision. Ett särskilt fokus är hur medlemsländerna aktiverar olika typer av aktörer och hur de samverkar för en positiv samhällsutveckling.

SKR arrangerar tillsammans med Regeringskansliet, Tillväxtverket och det nationella landsbygdsnätverket. Medverkan från Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och flertalet medlemsstater. Konferensen äger rum på Ulltuna utanför Uppsala och är en del av programmet för det svenska ordförandeskapet i EU.

Länk till inbjudan som PDF