Rapsdagen 2019

Tillväxtverket bjuder in till Rapsdagen den 26 mars 2019 i Västerås. Vi fokusera dels på nyheter kring själva modellsystemet och databaserna, dels på hur användarna själva ska kunna utveckla sitt arbete med mer avancerade analyser

Första delen kommer innehålla:

  • Nyheter i Rapsdatabasen
  • Nyheter i modellerna
  • Nya länsvisa prognoser för Tillväxtverket/Trafikverket
  • Förvaltningsplanen för 2019

Andra delen kommer omfatta bland annat:

  • Exempel på analystillämpningar från användare
  • Rapsgruppen ger exempel på hur nyheterna i modellsystem och databaser kan användas för förbättrat analysarbete
  • Kommande utmaningar för regionerna – hur skulle Raps kunna användas? Exempel på aktuella frågor för regionerna som kommer att behöva hanteras och hur Rapsanalyser skulle kunna stödja det arbetet

Ett mer detaljerat program kommer längre fram.

Kontakta Imber Råbock, Tillväxtverket för mer information.