Rapsdagen 2018

Från Tillväxtverkets hemsida.

Rapsdagen kommer utgå från framtidsvisioner av regioner där vi bl.a. tittar på framtida regionala behov utifrån hur vi känner förutsättningarna idag, hur man kan analysera scenarion med specifika händelser samt hur andra behov förutsättningar, politikområden, m.m. kan slå mot våra scenarion. Utöver detta kommer även Rapsspecifika presentationer som går igenom specifika modellhandhavanden och modellteoretiska antaganden att presenteras.

Var? Umeå Folkets hus
När? 13 mars, 10-17 (fika från 09)

Program Rapsdagen 2018