Nordiskt samarbete kring Agenda 2030 i kommuner och regioner

Nordiska ministerrådet arrangerar en webbinarie-serie för alla som arbetar med hållbarhet och Agenda 2030 inom kommuner och regioner i de nordiska länderna. Fokus kommer att ligga på kunskapsutbyte och praktisk implementering. Sex webbinarier på olika teman kommer genomföras från december till februari. Den första äger rum 2 december och skall handla om klimatarbete. Det andra webbinariet på temat digitalisering går av stapeln den 9e december. Eventen kommer att genomföras på engelska. Ett mer detaljerat program finns på webbplatsen och kommer att uppdateras kontinuerligt.

Mer information