Mötesplats social hållbarhet

Människan, mötet och platsen – socialt hållbara och hälsofrämjande samhällen. En nationell konferens anordnad av Folkhälsomyndigheten. Bland annat kommer BRP+ att presenteras.

Ur programmet:

• Globalt samarbete i en polariserad tid
• Sverige glider isär – sanning eller myt?
• Samhällskontrakt – varför, hur, vem, vad?
• WHO får fakta att flyga – landar det till nytta på alla nivåer för en jämlik hälsa?
• Hur mäter vi livskvalitet och hur använder vi resultaten?
• Leave no one behind – samverkan för god och jämlik hälsa

Kom och lyssna till: Ulrika Modéer, UNDP, Po Tidholm, journalist och författare,
Hans Abrahamsson, Göteborgs universitet, och flera andra spännade namn.

Seminarierna arrangeras av bland andra Brottsförebyggande rådet, Delegationen mot segregation, Folkhälsomyndigheten, SKR, Healthy Cities, Svenska FN-förbundet, Örebro kommun och Region Örebro län.

Läs mer