Webbsänd lärkonferens: Nyanländas företagande

Tillväxtverkets konferens Öppna upp för nya företag den 26 mars handlar om att främja nyanländas företagande, med kunskap, tips, erfarenheter och inspiration om vilka arbetssätt som fungerar och hur man kan nå ut.
På programmet finns Edna Eriksson, moderator, Mustafa Can, journalist och författare, Harry Goldman Nyföretagarcentrum, Petaya Thorne, Impact Invest Scandinavia, Tim Brooks, Tillväxtverket, Carl Rosén, Näringsdepartementet, representanter från Svenska Bankföreningen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, med flera.
Mer information.