Konferens: Regional utveckling 2019

SKL, Tillväxtverket och SCB bjuder in till konferens: Regional utveckling 2019

Tema för årets konferens är regioner och Europa där vi försöker fånga in analyser, statistik och fakta och lyfta in dem i svenska regioners perspektiv. Konferensen arrangeras i samarbete med SCB och Tillväxtverket. Under dagen kommer vi presentera aktuell relevant fakta och statistik som kan inspirera oss i analysarbetet och intressebevakning. Dagen avslutar vi i vanlig ordning med ett mingel för er som vill fortsätta samtalet kring dagens inspel med kollegor och/eller planera framtida samarbeten.

Datum: 10 maj 2019
Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm
Målgrupp: Politiker och tjänstemän på regional och lokal nivå.
Kostnad: 1 850 kr exkl. moms
Sista anmälningsdag: 10 april 2019

Läs mer och anmäl dig här.