Inspiratörer årskonferensen 2018

Martin Brynskov är grundare till den danska tankesmedjan, Danish smart city think tank vid Århus universitet. Martin Brynskov är även ordförande för det globala initiativet Open & Agile Smart Cities (OASC), som omfattar mer än 100 städer från 23 länder. Han är en global expert och rådgivare för smarta städer.
Gunilla Nordlöf är generaldirektör på Tillväxtverket, en tjänst hon haft sedan 2013. Tidigare har Gunilla arbetat på Näringsdepartementet, Riksgälden och Finansdepartementet.
Olga Kordas är programchef för Viable Cities – det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer, KTH. Hon är även föreståndare och forskningsledare för Energiplattformens UrbanT- grupp vid KTH.
Teo Härén, företagare och författare. Teos passion är inspiration och kreativitet. Han föreläser om varför det är så svårt att vara kreativ, men också om varför det är så viktigt.  Teo är civilekonom och entreprenör med erfarenhet från  att ha startat flera bolag. Han har suttit i Svenska Uppfinnareföreningens styrelse och  har två patent. Teo har också fått pris som en av Sveriges mest inspirerande personer.
Martin Kruse är framtidsanalytiker på Copenhagen Institute for Future Studies. Martin har sedan 2003 hjälpt företag och organisationer att bättre förstå trender, risker och möjligheter. Han har även studerat behovet av innovation, strategi och samspelet mellan dessa.
Emilia Widerström Astrenius är ordförande i LRF Ungdomen, bor i Moholm utanför Töreboda och jobbar sedan fyra år tillbaka som djurskötare på en ekologisk mjölkgård. Hon har varit ordförande för LRF Ungdomen Skaraborg i tre år, sitter även i CEJA Civil Dialog Group Organic Farming och är ambassadör för Jobba Grönt.
Kjell Nilsson är direktör på Nordregio och  specialiserad inom stads- och regionalplanering, hållbar stadsutveckling, grön tillväxt och innovation. Kjell är professor i planering och förvaltning vid Institutionen för geovetenskaper och naturresurshantering, Köpenhamns universitet
Ambra Trotto är forskare vid Arkitekturhögskolan på Umeå universitet. Hennes intresse är att stärka etik genom design, med hjälp av digital och icke-digital teknik. Ambra är även studio director vid RISE Interactive i Umeå.
Emelie Fågelstedt kallar sig digital nomad. Emelie är frilansande kommunikatör sedan sju år tillbaka, för tillfället med bas i London. Termen digital nomad kom hon i kontakt med när hon flyttade till Tokyo för tre år sedan, och hon har sedan dess omfamnat möjligheterna med att jobba platsoberoende. Emelie är en av grundarna av Svenska Nomader.
Christine Hudson, seniorprofessor, Umeå universitet. Christines forskning är främst inriktad på lokal och regional politik, och hur makten fördelas utifrån ett genusperspektiv. Hon studerar också hur lärande om regional utveckling överförs utifrån ett genusperspektiv, och hur styrningen av skolsystem förändras i ett jämförande perspektiv.
Oskar Njajta Östergren är uppväxt i Tärnaby, där han också bor och verkar. Oskar är filmskapare, producent och delägare i produktionsbolaget Bautafilm AB. Han var med och samproducerade den uppmärksammade filmen Sameblod. Han är även initiativtagare och projektledare för projektet Etablering av Samiskt centrum i Tärnaby, Saemien Jarnge Dearnesne. Utöver detta driver han urfolksfilmfestivalen i Tärnaby och Östersund.
Magnus Jörgel har en bakgrund som officer i svenska armén. Han har arbetat i flera krigsdrabbade länder i Afrika innan han till slut hamnade i Skåne. Sedan 2011 har Magnus arbetat som senior strateg i Region Skåne, med innovationssystem och framsyn som främsta arbetsuppgifter. Magnus Jörgel är också facilitator i Reglabs stora framsynsprocess, Region 2050.
Katrien Vanhaverbeke är sektionschef för lokal och regional utveckling på Sveriges kommuner och landsting. Innan dess har Katrien varit på Västsvenska handelskammaren som näringspolitisk chef.
Andreas Capilla är regionutvecklingsdirektör i Region Östergötland, en position han haft sedan 2015. Andreas var tidigare kommunchef i Åtvidaberg.
Erik Bergkvist är regionråd i Region Västerbotten. Han sitter även i den Socialdemokratiska partistyrelsen, det högsta beslutande organet för partiet.
Jens Sörvik började 2018 arbeta på Tillväxtverket med att assistera svenska regioner att implementera smart specialiserings-strategier. Innan dess arbetade Jens på Europeiska kommissionens smart specialiserings plattform. Han har sedan 2002 arbetat med frågor relaterade till innovation management och innovations policys, både från ett akademisk synsätt och ett mer praktiskt arbete i olika projekt.
Anna Olofsson är marknadschef på Umeå kommun, ett jobb hon haft sedan 2008. Innan dess var Anna platsmarknadsföringskonsult och arbetade på uppdrag åt bland annat Oskarshamn, Norrköping och Skellefteå.
Markus Emilsson är konstnär och craftist med intresse för deltagarbaserad konst och glashantverk. För fyra år sedan flyttade Markus från Stockholm för att etablera sin kreativa bas i södra Smålands inland. Där driver han bland annat arbetsplattformen Co-Lab Småland som gör testande konstprojekt där bekantskaper av plats, praktik och individ är centrala.
.