INSPIRATÖRER

Johannes Stripple och Ludwig Bengtsson Sonesson, Lunds universitet

Johannes Stripple är docent i statsvetenskap med inriktning mot miljö- och klimatpolitik. Johannes har studerat många olika aspekter av hur samhället hanterar klimatutmaningen. De senaste åren har forskningen handlat om samhällsstyrning, internationella klimatförhandlingar, utsläppsmarknader, säkerhetspolitik, europapolitik, scenarier, urbana miljöer, människors sätt att hantera sina egna utsläpp av klimatgaser och omvandlingsprocesser mot ett koldioxidsnålt samhälle.

 

Ludwig Bengtsson Sonesson works with speculative climate futures at Lund university. He started with activism—at the UNCOPs as a youth delegate and through CSOs. Later, he joined a group of researchers at Lund University working on speculative futures and artistic practices. He’s created a fictional museum of the fossil era, a travel guide to a decarbonised city and a sound walk set in an urban future. Current project include an educational initiative for high-schools focusing on climate futures and a sound experience about coastal climate adaption. In 2021, he was awarded the Next Generation Foresight Practitioners Award for his work.

Eva Karlsson, vd Houdini

Eva Karlsson fick priset Hållbart Ledarskap, 2018 av NMC Nätverket för Hållbart näringsliv.

”Årets vinnare av Hållbart Ledarskap driver ett hållbarhetsarbete som ligger i den absoluta frontlinjen och där målsättningen är att verka inom de planetära gränserna. För henne är det en självklarhet att hållbarhet ska vara utgångspunkten i såväl affärsmodell som design och produktutveckling. Hon visar också att även om en helhjärtad satsning på hållbarhet kan tära något på marginalerna så är det samtidigt själva myllan för verksamhetens tillväxt.”

Kristina Lindström, Li Jönsson, Per-Anders Hillgren, Malmö universitet

Kristina Lindström är lektor i design på institutionen för konst, kultur och kommunikation vid Malmö universitet. Hennes forskning rör sig i gränslandet mellan deltagandeorienterad design och spekulativ design. Hon är medlem i forskningsplattformen Collaborative Future-Making på Malmö universitet, där hon för närvarande driver projektet Hopp och sorg i omställning som utforskar hållbara framtider på skånsk landsbygd.

Li Jönsson works in the field of STS, participatory and posthuman design. She has broad experience, and engages in questions related to how design can open up for alternative ways of understanding, intervening, and expanding issues with a focus to contribute to publics experience and engagement of what we refer to as the natural world. That, among other things, relates to how democracy and sustainability can be better configured.

Per-Anders Hillgren is a professor in interaction design and has a MSc in fine arts and is passionate about exploring opportunities for how to democratize innovation. He has long experience of working with a multitude of stakeholders and has been involved in setting up co-design projects with more than 70 companies, NGO:s, public institutions and municipal departments. These projects have covered domains such as culture, urban development and health care. One example is the project KLIV that received two national design awards, as “most innovative IT application in medicine” and the “users award” for its participatory approach. Per-Anders was the initiator of Malmö Living Labs that received the “Artful Integrators Awards” from the international participatory design community and he has been project manager for Living Lab the Neighbourhood and Malmö New Media Living Lab. At present he is professor in interaction design at the School of Arts and Communication and coordinates the research platform Collaborative Future-Making at Malmö University.

Per Frankelius, processledare Agtech 2030, Linköpings universitet

The recurrent theme in my research is innovative processes. Sometimes they lead to innovations. I define the term innovation simply as ”original concepts that gain a foothold into society”. Therefore, I would argue, marketing and external factor analysis are natural parts of innovation.

Early it emerged a vision of developing a ”nature-economic theory”. As a consequence, in 1996, I realized that Carl Linnaeus’s most famous book was not translated from Latin. My studies, partly down in the basement of Linnean society in London, resulted in a translation of Systema Naturae (in collaboration with Bertil Aldén). The analysis showed that Linnaeus was an innovation economist as much as the ”king of flowers”.

My current research is focused on a try to understand and stimulate innovations in agriculture.

Bodil Jönsson, professor emerita, Lunds universitet

Bodil Jönsson är fysiker och professor emerita. Förutom sin vetenskapliga produktion har hon skrivit flera böcker som vänder sig till en bred läsekrets. Tio tankar om tid blev en ögonöppnare och storsäljare när den utkom 1999 och har följts av flera böcker, senast Gott om tid som gavs ut 2019. Bodil Jönsson fortsätter att alltmer avskalat gå ”forward to basics”, det vill säga i riktning mot det som hon tycker är viktigt, svårt och roligt.

Bodil Jönsson utvecklar sin ”Academy at home”: ”Vilka banor mina tankar och handlingar kommer att ta, det varken vill eller kan jag låsa fast. Men jag kommer att sträva efter att det skall handla om väsentligheter och gärna vara så avskalat som möjligt. Forward to basics, alltså. Två spår som jag uppenbarligen inte kan undvika är tid och lärande.”

Erika Pohjanen, tjänstedesigner på Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten bidrar med kunskap och inspiration för att Sveriges offentliga affärer ska bidra till en hållbar framtid och vara en motor för innovation. Erika Pohjanen arbetar med behovsdriven utveckling, medskapande processer och designtänkande för att myndighetens medarbetare och kunder ska kunna skapa ännu större samhällsnytta.