Hur kan vi nyttja ESPON?

ESPON – Hur kan du nyttja det europeiska programmet för territoriell policyutveckling i ditt arbete?

ESPON är ett europeiskt program för territoriell kunskaps- och policyutveckling på olika samhällsnivåer. Nu är det möjligt att lämna inspel till ESPON för att genomföra skräddarsydda kunskaps- och policyunderlag (Targeted analyses).

Fredag den 20/1 kl. 10.00-10.45 anordnar Tillväxtverket en träff tillsammans med kollegor från Boverket, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet samt Västra Götalandsregionen för att ge mer information om ESPON och användarinitierade analyser. Evenemanget riktar sig till intresserade från kommuner, regioner, myndigheter och andra offentliga organisationer som vill öka sina kunskaper inom det territoriella området.

Syftet är att ge en bakgrund till ESPON och bättre förståelse för vilka sorters analyser som görs, fördelarna med att söka kunskapsstöd samt hur det går till att initiera ett samarbete med ESPON.

Sprid gärna vidare! Kontakta Wolfgang Pichler, Tillväxtverket, för en teamslänk och mötesbokning.