Historien, nuet och framtiden – seminarium om hållbarhetens tidsperspektiv

Går det att lära något av historien inför framtiden, eller står vi inför helt nya utmaningar idag? Hur vet vi att insatser vi gör idag för att minska segregering får eftersträvad effekt i framtiden? Hur kan vi prata om de komplexa kort- och långsiktiga miljö- och hållbarhetseffekterna av exempelvis skogsbruket eller en ny järnvägssträckning?

Hållbarhetens temporalitet är ett symposium vid Karlstad universitet 23-24 november. Symposiet arrangeras av Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, CRS, i samarbete med Länsstyrelsen i Värmland och Region Värmland.

Länk till mer information och anmälan