ESPON – Territorial perspective of green industrialisation

ESPON-seminariet i Luleå den 14-15 juni 2023 fokuserar på det territoriella perspektivet för den pågående gröna industrialiseringen. Omställningsprocessen innebär olika utvecklingsmöjligheter och utmaningar som region och kommuner behöver hantera. Att attrahera och behålla kvalificerad arbetskraft är lika relevant som attraktiva bostäder, tjänster och hantering av markanvändningskonflikter, är några av de ämnen som kommer att tas upp. ESPON-seminariet kommer att vara ett tillfälle att lära av erfarenheter som redan gjorts med grön industrialisering, även i andra delar av Europa, och att utbyta god praxis. Lokala, regionala och nationella intressenter samt forskare deltar.

Länk till information och anmälan