ESF-DAGARNA

Svenska ESF-rådet bjuder in till: 60 år i samverkan och innovation. 

Tillsammans – i projekt, regioner, Sverige och EU – har ESF-rådet under åren genererat inkluderande tillväxt och välstånd. Med kreativitet, framåtblick och social innovation har vi tillsammans skapat bättre möjligheter för människor, företag och samhälle. Därför bjuder ESF-rådet in för att tillsammans diskutera hur Europeiska socialfonden ska fortsätta att vara den drivande kraften  i vår gemensamma framtida utveckling. ESF-rådet bjuder in till en heldag med projekt, utställning, inspiration, seminarier och diskussioner.

För mer info, tryck här.