Regionala resultat lärpass Årskonferens 2018

Resultatseminarium

Här följer vi upp leveranserna kring de nationella och regionala uppdragen, och samtalar om nästa steg.

Vi delar med oss av erfarenheter och slutsatser till intresserade utanför lärprojektet.

Datum: 15 mars 2018, lärpass i samband med Reglabs årskonferens, i Umeå.