VERKSTAN: Hållbar förändring i praktiken

Nu har vi bara åtta år på oss att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och i den nationella strategin för hållbar utveckling. För att stödja samarbetet i det regionala utvecklingsarbetet bjuder Reglab in medlemmar och partner till lärprojekt VERKSTAN: Hållbar förändring i praktiken.

Deltagarna samlar egna engagerade team över organisations- och sektorsgränser. De tar med sig ett regionalt case som relaterar till hållbarhetsmålen, det kan handla om hållbara fysiska miljöer, kompetensförsörjning, hållbara och goda offentliga måltider eller något helt annat. Tillsammans utforskar och testar och lär  vi oss metoder för utmaningsdriven utveckling. Teamen arbetar praktiskt med sina case och står väl rustade för fortsatt konkret samverkan efter lärprojektet.

Blandade team och utmaningsdrivna metoder

Målgrupp för lärprojektet är Reglabs medlemmar och partner. Teamet som anmäls ska vara mixat – i detta lärprojekt behöver därför organisationens anmälan delas med minst en (gärna flera) samarbetspartner, som exempelvis en region, kommun, kommunförbund, länsstyrelse, myndighet, NGO eller annan.

Det blir både fysiska och digitala lärträffar med kunskap, erfarenhetsutbyte och övning i utmaningsdriven utveckling, missions, systeminnovation och användardriven design. Teamen får coachning och en gemensam digital yta, och gör eget arbete mellan träffarna.

I Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet, 2021-2030 är en av de grundläggande förutsättningarna: ”regional hänsyn och samverkan mellan statliga myndigheter, regioner och andra aktörer”. I lärprojektet tar vi fasta på det för att öka takten och börja göra mer tillsammans över sektors- och organisationsgränser.

Förväntade resultat av VERKSTAN: Hållbar utveckling i praktiken är:

  • En eller flera idéer för teamet att ta vidare.
  • Förbättrade möjligheter att nå uppsatta mål och skapa effekt och värde för människor och platser.
  • En metod- och verktygslåda för att sprida och kunna fortsätta driva utvecklingen regionalt.
  • Kontaktvägar och kontaktytor genom samverkan mellan de olika planeringsnivåerna: lokalt, regionalt och nationellt.
Program 

VERKSTAN: Hållbar utveckling i praktiken genomförs september 2022 -februari 2023. Nedan presenteras en programstomme. Ett detaljerat program skickas ut inför varje träff.

  • Introduktion. Digitalt möte, onsdag 28 september kl. 14-15
  • Uppstart. Fysiskt möte, lunch till lunch, i Stockholm. Torsdag 13 oktoberfredag 14 oktober.
  • Digital träff. Torsdag 17 november kl. 9-12.
  • Digital träff. Torsdag 15 december kl. 9-12.
  • Avslutning. Fysiskt möte, heldag i Stockholm. Torsdag 9 februari 2023 kl. 10-16.

VERKSTAN leds enligt Reglab-modell av innehålls- och processledare Ulrika Lundin och Sara Tunheden.