AI-dilemman i offentlig sektor

Gasa och bromsa samtidigt?

Välkommen till en workshop om de utmanande förändringar som den nya AI-tekniken kan innebära. Workshopen är ett samarbete mellan Reglab och forskare vid Karlstads universitet.

Länk till program för dagen, som PDF.

Den snabba utvecklingen när det gäller generativ AI skapar helt nya möjligheter för effektivisering av offentlig sektor. Samtidigt kan teknologin utmana formerna för politisk styrning – och i förlängningen även våra föreställningar om demokratin.

Workshopen är en del av Malin Rönnbloms och Andreas Öjehag-Petterssons forskning om relationen mellan AI, demokrati och politik. I sin forskning intresserar de sig för vad den nya AI-tekniken kommer att innebära för offentlig sektor, till exempel i det regionala utvecklingsuppdraget – och vill gärna diskutera detta med regionala praktiker.

Workshopen kommer både att ta avstamp i deltagarnas egna erfarenheter, och innehålla korta presentationer av pågående forskning.  Ambitionen är att kartlägga och diskutera dilemman som implementeringen av AI i offentlig sektor kan innebära. Deltagarna har också möjlighet att ge inspel till kommande forskning: Vilka frågor bör den statsvetenskapliga forskningen fokusera inom AI-området? Mer om forskningsprojektet finns att läsa via denna länk.

Ett av de prioriterade områdena för Reglab under 2024 är ”Regionernas roll inom digitalisering”, och ett lärprojekt planeras starta under hösten. Workshopen ”Gasa och bromsa samtidigt?” är ett första tillfälle att diskutera dessa frågor.

Workshopen leds av Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap, Andreas Öjehag-Pettersson, docent i statsvetenskap, Karlstads universitet och Eva Moe, Reglab.

Tid: Tisdag den 28 maj kl. 13-16. Vi startar med lunch kl. 12.
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm (mitt emot SKR).