Smarta regioner

Smart specialisering och den nya generationens innovationsstrategier är viktiga redskap för utvecklingen av de svenska regionerna, av Europa 2020 och Innovation union. Nu bjuder Reglab in till SMARTARE REGIONER − ett utvecklingsprojekt för regioner som vill fördjupa och sin innovationsstrategi.

Nytt EU-instrument: European Service Innovation Scoreboard

Undersök hur din region ligger till jämfört med resten av Europa. I ett nytt instrument för regionala jämförelser finns 59…

Skriven av Administratör Reglab 2014-06-19 15:20
admin

Om författaren Administratör Reglab

0 kommentater

Bonusgäst på torsdag!

Vi har fått möjligheten att få en rykande färsk rapport från Reglabs årskonferens i Danmark, som gått igenom hela det…

Skriven av Administratör Reglab 2014-05-20 12:53
admin

Om författaren Administratör Reglab

0 kommentater

Ännu smartare!

Den 3 april 2014 startade utvecklingsprojektet Smart specialisering. Det är ett twinningprojekt, där deltagarna parar ihop sig och arbetar praktiskt för att fördjupa sitt smart specialiseringsarbete. Information och dokumentation finns på Reglab-bloggen om innovation.

Skriven av Administratör Reglab 2014-03-24 16:22
admin

Om författaren Administratör Reglab

0 kommentater

Nu kör vi igång ”Smartare regioner”

Det nya utvecklingsprojektet, Smartare regioner, riktas till regioner som vill arbeta vidare med den konkreta implementeringen av innovationssstrategin. Anmälan senast 14 mars 2014.

Skriven av Administratör Reglab 2014-02-25 16:15
admin

Om författaren Administratör Reglab

0 kommentater

Rapporter

Challenge-driven Innovation. Societal challenges as a driving force for increased growth. Vinnova 2013. Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa organisationer. Hur…

Skriven av Administratör Reglab 2013-04-03 15:27
admin

Om författaren Administratör Reglab

0 kommentater

Ny guide till social innovation

En ny europeisk guide till social innovation, du hittar den under Länkar.

Skriven av Eva Moe 2013-03-18 15:49
Eva Moe

Om författaren Eva Moe

Eva är verksamhetsledare för Reglab och nås på eva.moe@skl.se

0 kommentater

Sveriges metallindustri – trender, förnyelse och sysselsättning

Vinnova och Jernkontoret bjuder in till frukostseminarium 21 mars. En färsk rapport som belyser utvecklingstrender presenteras och diskuteras på seminariet.

Skriven av Administratör Reglab 2013-02-25 17:31
admin

Om författaren Administratör Reglab

0 kommentater

Vinnovaseminarium om miljöteknik och innovationer

Miljöteknik och miljöinnovationer är kritiskt för att klara globala utmaningar men också en möjlighet för tillväxt och nya jobb i Sverige. Två färska rapporter som belyser utvecklingstrender presenteras och diskuteras på seminariet den 19 mars i Stockholm.

Skriven av Administratör Reglab 2013-02-21 16:16
admin

Om författaren Administratör Reglab

0 kommentater