Smarta regioner

Smart specialisering och den nya generationens innovationsstrategier är viktiga redskap för utvecklingen av de svenska regionerna, av Europa 2020 och Innovation union. Nu bjuder Reglab in till SMARTARE REGIONER − ett utvecklingsprojekt för regioner som vill fördjupa och sin innovationsstrategi.