Rurban region

Vad betyder stad och land i dag? Är bilden av staden som modernitetens motor och landet som rekreation och råvarubas fortfarande giltig? Vilka fakta och föreställningar ska vi som regionala utvecklare utgå från när vi arbetar med hela regionens utveckling och tillväxt?

Reglab bjuder in till lärprojektet Rurban region där ambitionen är att utgå från en helhetssyn, där stad och land är ett intrikat nät av relationer. Där vi i stället för dikotomin stad-land fokuserar på samspel, synergier och ömsesidiga beroenden. Vi fördjupar oss i det historiska perspektivet och olika tiders planeringsparadigm, men diskuterar också framtiden: Vilka platser kan tänkas blomstra i olika tänkbara framtider?

Lärprojektet ska öka kunskapen om relationerna mellan stad och land i ett historiskt, nutida och framtida perspektiv. Lärprojektet ska bidra till nya perspektiv på olika platsers förutsättningar i det regionala utvecklingsarbetet.

Det förväntade resultatet av lärprojektet Rurban Region är:

  • Ökad kunskap om relationerna mellan stad och land i ett historiskt, nutida och framtida perspektiv.
  • Ökad kunskap om stad och land ur ett systemperspektiv
  • Insikt i aktuell forskning om ”rurbanitet” och planeringsnormer.
  • Metodutveckling

Lärprojektet leds av Magnus Fredricsson, Skaraborgs kommunalförbund, Karin Botås, Reglab och Nils Björling, Chalmers.

Mer om lärprojektets innehåll hittar du här: Inbjudan Rurban region

Lästips
Landsbygdslexikon