Rurban region

Vad betyder stad och land i dag? Är bilden av staden som modernitetens motor och landet som rekreation och råvarubas fortfarande giltig? Vilka fakta och föreställningar ska vi som regionala utvecklare utgå från när vi arbetar med hela regionens utveckling och tillväxt?

Reglab bjuder in till lärprojektet Rurban region där ambitionen är att utgå från en helhetssyn, där stad och land är ett intrikat nät av relationer. Där vi i stället för dikotomin stad-land fokuserar på samspel, synergier och ömsesidiga beroenden. Vi fördjupar oss i det historiska perspektivet och olika tiders planeringsparadigm, men diskuterar också framtiden: Vilka platser kan tänkas blomstra i olika tänkbara framtider?

Varför. Lärprojektet ska öka kunskapen om relationerna mellan stad och land i ett historiskt, nutida och framtida perspektiv. Lärprojektet ska bidra till nya perspektiv på olika platsers förutsättningar i det regionala utvecklingsarbetet.

Det förväntade resultatet av lärprojektet Rurban Region är:

  • Ökad kunskap om relationerna mellan stad och land i ett historiskt, nutida och framtida perspektiv.
  • Ökad kunskap om stad och land ur ett systemperspektiv
  • Insikt i aktuell forskning om ”rurbanitet” och planeringsnormer.
  • Metodutveckling

Vem.  Eftersom stad-land-dimensionen påverkar alla områden inom regional utveckling, vänder sig lärprojektet till en blandad målgrupp: regionala utvecklare inom samtliga områden, både sakområdesansvariga och förändringsledare. Reglabs medlemmar och partner kan delta med 1-4 personer i projektet. Workshoparna bygger på varandra, varje deltagare har en personlig plats i gruppen och förväntas delta vid samtliga tillfällen. En person ombeds vara kontaktperson och hålla samman gruppen och lärandet.

Lärprojektet leds av Magnus Fredricsson, Skaraborgs kommunalförbund, Karin Botås, Reglab och Nils Björling, Chalmers.

Anmäl din organisation på knappen till höger. Ny anmälningslänk för deltagarna till den första workshopen kommer skickas ut vid senare tillfälle.

Mer om lärprojektets innehåll och program för de fyra träffarna hittar du här: Inbjudan Rurban region