Regionalt kompetensbehov

För att stödja regionernas arbete med strategisk kompetensförsörjning bjuder Reglab in medlemmar och partner till lärprojektet Regionalt kompetensbehov. Lärprojektet ska utveckla det regionala prognosarbetet och stärka dialogen med utbildare och arbetsmarknadens parter. 
Regionalt kompetensbehov träffas vid sex tillfällen, med start i juni 2020 och avslut i september 2021.

Mål. Det förväntade resultatet av lärprojektet Regionalt kompetensbehov är: 

  • Ökad kompetens att ta emot rapporter, prognoser och tabellpaket och att paketera och kommunicera kunskapsunderlagen. 
  • Stärkt dialog och samverkan på de arenor som stödjer den regionala kompetensförsörjningen.  
  • Ett baspaket av regionala prognoser, analyser och statistik för strategisk kompetensförsörjning. 

Målgrupp är regionala strateger, analytiker och kommunikatörer med ansvar för strategisk kompetensförsörjning, liksom berörda personer inom myndigheter och andra organisationer. Reglabs medlemmar och partner kan delta med 1-4 personer.

Ledare för lärprojektet är  Catarina Lahti, Reglab, processledare och Thomas Lundberg, Region Gävleborg, innehållsledare.  

Läs mer i Inbjudan. INBJUDAN Regionalt kompetensbehov
Sista anmälningsdag är den 29 maj.

Program

  • Workshop 1. Regional kompetensförsörjning – i dag och i morgon. 16 juni 2020
  • Workshop 2. Analys for dummies. 26 augusti 2020
  • Workshop 3. Kommunikation och dialog. 14 oktober 2020
  • Workshop 4. Tolka, analysera, kommunicera. Januari 2021
  • Workshop 5. Regionala underlag. April 2021
  • Workshop 6. Regional kompetens i framtiden. September 2021