Regional brytningstid

Det regionala utvecklingsarbetet är i en brytningstid. Under de kommande åren ska målet om en hållbar regional utveckling realiseras, samtidigt som Sverige lever i pandemikrisens spår. Nästa år lanseras en ny nationell strategi för den regionala utvecklingspolitiken, och EUs nästa strukturfondsperiod startar. Det innebär viktiga vägval för de svenska regionerna.
Mot bakgrund av detta bjuder Reglab in till lärprojektet Regional brytningstid.

Regional brytningstid belyser det regionala utvecklingsuppdraget från olika perspektiv vid sju tematiska tillfällen under 2020-21:

  • Den regionala utvecklingspolitikens nutidshistoria – 18 november
  • Det regionala utvecklingsuppdraget i brytningstid – 17 december
  • Samverkan region/kommuner – 20 januari
  • Regionalt ledarskap och samhandling – 24 mars
  • Regional omställning – 21 april
  • Nya arbetssätt – 16 juni
  • Regional utveckling, framsyn – 1 september

Inbjudan

Varje tema innehåller kunskapsunderlag och inspiration i webbinarieform, reflektion i workshopformat och eget arbete på hemmaplan. Arbetet kommer att involvera svensk och internationell forskning. Ett genomgående perspektiv handlar om att kommunicera regional utveckling till olika målgrupper.
Läs mer om innehållet, tider och upplägg här: PROGRAM Regional brytningstid

Målgrupp är regionala utvecklare som har en grundläggande förtrogenhet med det regionala utvecklingsuppdraget, liksom berörda personer inom myndigheter och andra organisationer.

Lärprojektet leds av Eva Moe, Reglab, tillsammans med regionala innehållsledare.

Anmäl dig och din organisation på knappen till höger. Sista anmälningsdag är den 16 oktober.