Region 2050

Reglabs största satsning hittills är framsynsprocessen Region 2050. Den pågår i två år och inbegriper både gemensamma workshopar, aktiviteter i regionerna och lärande mellan regionernas ledare.

Region 2050 ska fördjupa förståelsen för de trender och megatrender som kan komma att prägla de kommande 20-30 åren. Den ska skapa beredskap för förändringar och lägga en grund för strategiska diskussioner och beslut i regionerna. Framsynen ska inte bygga på prognoser ‒ Vad kommer att hända? – utan söka det okända: Vad kan komma att hända? Vill du läsa mer om Region 2050? Läs här Om Region 2050