Region 2050

Reglabs största satsning hittills är framsynsprocessen Region 2050. Den pågår i två år och inbegriper både gemensamma workshopar, aktiviteter i regionerna och lärande mellan regionernas ledare.

Region 2050 ska fördjupa förståelsen för de trender och megatrender som kan komma att prägla de kommande 20-30 åren. Den ska skapa beredskap för förändringar och lägga en grund för strategiska diskussioner och beslut i regionerna. Framsynen ska inte bygga på prognoser ‒ Vad kommer att hända? – utan söka det okända: Vad kan komma att hända? Vill du läsa mer om Region 2050? Läs här Om Region 2050

Framsynsprocessen Region 2050 har gjort sitt första år. Här hittar du en sammanfattning av allt som hänt under året.