Region 2050

Region 2050 var en stor satsning för att öka kunskapen om framsynsmetodik och omvärldsanalys på lång sikt, som pågått under 2017 och 2018.

Syftet har varit att skapa en ökad beredskap för samhällsförändringar hos Reglabs medlemmar. Dels genom att veta mer om vad som är på gång inom olika sakområden ‒ som framtidens hälsa, de nya jobben, livsstil, mobilitet mm ‒ dels genom en breddad kunskap om planeringsmetoder.

Ett hundratal personer har deltagit i seminarier och workshopar i olika grupper, till exempel Framsynsgruppen och Ledarseminariet. Samtidigt har ett parallellt arbete pågått för att integrera de nya metoderna inom varje organisation.

Framsynsarbetet fortsätter under 2019 med Masterclass/nätverk där kunskaperna fördjupas och implementeras.

Nedan finns hela processen samlad under några rubriker:

  • Metod, material. Metoder, övningar och exempel på material att använda.
  • Inspiratörer. Alla inspiratörer som pratat om framtiden ur olika perspektiv, på Reglabs årskonferenser, i framsynsgruppens och ledarseminarierna.
  • Masterclass/nätverk. Program för kommande nätverksträffar.
  • Ledarseminarier och workshopar i Framsynsgruppen.
  • Regionala exempel. Allt material som skapats av deltagarna i framsynsprocessen: scenarier, designfiktioner, handlingsplaner mm.
  • Om projektet. All information om satsningen Region 2050, men också länktips.

    Slutrapport från Region 2050: FRAMSYN ‒ att planera för osäkerhet