Programteori ERUF

Reglab bjuder tillsammans med Tillväxtverket in till lärprojekt En programteori för Regionalfonden, där Tillväxtverket i samarbete med regionerna och andra aktörer ska ta fram ett förslag till programteori för Regionalfonden, ERUF

Utvärderingar av strukturfondsperioden 2014-2020 tyder på att strukturfondsmedlen kan användas mer effektivt och ändamålsenligt, och pekar på behovet av en programteori för fondens insatser. Därför har Tillväxtverket inför kommande programperiod startat en process för att ta fram ett förslag till programteori för Regionalfonden. Reglab och Tillväxtverket bjuder nu tillsammans in till workshopdelen av arbetet, tre workshopar under hösten 2019.

Lärprojektet kommer att ha Regionalfonden i fokus, men syftar till en generell kompetenshöjning, genom att öka kunskapen om programteori som verktyg för uppföljning, utvärdering och lärande. Arbetet med att ta fram en programteori för Regionalfonden handlar inte om politiska ställningstaganden eller prioriteringar av inriktning och mål för enskilda program.

Lärprojektet kan ses som en fortsättning på det tidigare lärprojektet Regionala resultat, och innebär liksom då att Reglabs Utvärderingsnätverk under hösten 2019 omformas till ett lärprojekt.

Vem. Målgrupp är regionala utvecklare som arbetar med strukturfonder, utvärdering, RUS etc. Även Regeringskansliet, nationella myndigheter och Reglab-partner är välkomna att delta i lärprojektet. Medlemmar och partner kan delta med 1–3 personer.

Hur. Lärprojektet leds av Anna Ryttberg, Ramboll management consulting. Innehållet designas i samarbete med en arbetsgrupp där Tillväxtverket, Vinnova, ESF-rådet och regionala representanter ingår.

Läs inbjudan i sin helhet här: Inbjudan Programteori ERUF

Kostnad. Lärprojektet bekostas av Tillväxtverket och är kostnadsfritt för Reglabs medlemmar och partner. Deltagarna bekostar själva eventuella resor och logi.